Tag: Kyrkor

Lötsjö kapell.

Historia Sundbybergs och Duvbo begravningsplatser sammanbands med varandra 1965 från att tidigare varit två, då Duvbo fram till 1949 hade varit en del av Spånga. Det numera kallade Lötsjökapellet, beläget på Duvbosidan av Ursviksvägen vid Lötsjöns nordvästra strand, invigdes 1925.  […] 

Om Duvbo Kyrka.

Interiörbilder av kyrkan. Altarringen och predikstolen är ursprungliga från tiden när kyrkan byggdes. Predikstolen har dock förändrats en del genom åren.Bl a vreds den ut mot huvudskeppet 1955 vid restaureringen och försågs då med en målad dekor på framsidan. Bänkinredningen […] 

Bilder från Sundbybergs kyrka.

Historia Sundbybergs kyrka började uppföras 1909, sedan det tidigare samma år blivit klart att Sundbyberg skulle få bilda en egen församling. Invigningen av den nybyggda kyrkan förrättades 4 juni 1911. Arkitekten Axel Sjögren vinnlade sig om att ge kyrkobyggnaden tydliga drag […] 

Duvbo kyrka.

Historia 1893 grundades Sällskapet för främjande av kyrklig själavård, sedemera Kyrkfrämjandet. Initiativtagare var rotemannen Carl Alm, som själv bodde i villasamhället Duvbo, då tillhörande Spånga. Han bildade en krets av Sällskapet i Duvbo, arkitekten David Jansson gjorde ritningar och 1:a […] 

Sundbybergs kyrka.

Sundbybergs kyrka har genomgått en stor renovering och ombyggnation under 2011. Kyrkan har även handikappanpassats. Välkommen in och se en ljusare och modernare kyrka. Kyrkan är öppen vardagar 9-15. Vägbeskrivning Historia Sundbybergs kyrka började uppföras 1909, sedan det tidigare samma […] 

Alby kyrka

Lilla Alby Kyrka är känd för sin vackra trädgård och är församlingens minsta kyrka. I Alby kyrka träffas Alby syförening och årligen äger den välbesökta Vårbasaren rum, med våffelservering och försäljning av konsthantverk. Vägbeskrivning Historia Alby Kyrka byggdes under Lutherska […] 

Din församling.

Sundbyberg i västra Storstockholm med 40.000 invånare har bevarat mycket av småstadens charm och utgör ett enförsamlingspastorat. Svenska kyrkan i Sundbyberg har drygt 20.000 tillhöriga. Vi har tre kyrkor: Sundbybergs kyrka, Alby kyrka och Duvbo kyrka, samt Lötsjökapellet på vår […] 

Random Posts

LOAD MORE