Tag: Duvbo kyrka

Om Duvbo Kyrka.

Interiörbilder av kyrkan. Altarringen och predikstolen är ursprungliga från tiden när kyrkan byggdes. Predikstolen har dock förändrats en del genom åren.Bl a vreds den ut mot huvudskeppet 1955 vid restaureringen och försågs då med en målad dekor på framsidan. Bänkinredningen […] 

Din församling.

Sundbyberg i västra Storstockholm med 40.000 invånare har bevarat mycket av småstadens charm och utgör ett enförsamlingspastorat. Svenska kyrkan i Sundbyberg har drygt 20.000 tillhöriga. Vi har tre kyrkor: Sundbybergs kyrka, Alby kyrka och Duvbo kyrka, samt Lötsjökapellet på vår […] 

Random Posts

LOAD MORE