1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Inga Röster Än)
Loading...

Duvbo kyrka.

Historia

1893 grundades Sällskapet för främjande av kyrklig själavård, sedemera Kyrkfrämjandet. Initiativtagare var rotemannen Carl Alm, som själv bodde i villasamhället Duvbo, då tillhörande Spånga. Han bildade en krets av Sällskapet i Duvbo, arkitekten David Jansson gjorde ritningar och 1:a söndagen i Advent 1904 kunde Duvbo kyrka invigas. Kyrkan är utformad i förenklad och fritt gestaltad nygotik. Den är tvåskeppig med ett torn i nordvästra hörnet. Fasaderna har ljusgul puts och plåttaket är rödmålat.

Interiör

Interiören präglas snarare av modest jugend än av nygotik. Altarväggens utsmyckningar domineras av ett krucifix, utfört av C S Dyfverman. Målningarna är från 1955 och 1963 och har konstnären Erik Stenholm som upphovsman. Korfönstren har målningar från kyrkans byggnadstid med varsin gudsbild – Gudslammet, Det allseende ögat och Den helige andes duva.

Under läktaren finns tre glasmålningar från 1966 av José Samson med motiven Jul, påsk och Pingst. Korvalvet fick nya målningar (de ursprungliga har kalkats över) av Erik Stenholm 1955. De föreställer Herdarnas syn och Uppståndelsen. 1963 tillkom Den barmhärtige samariten och Kristi dop.

Om du är rättighetsinnehavare och har invändningar kontakta gärna oss via vår kontaktform.

Källa:

 

Random Posts

LOAD MORE