1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Inga Röster Än)
Loading...

Om Duvbo Kyrka.

Interiörbilder av kyrkan.

Altarringen och predikstolen är ursprungliga från tiden när kyrkan byggdes.
Predikstolen har dock förändrats en del genom åren.Bl a vreds den ut mot huvudskeppet 1955 vid restaureringen och försågs då med en målad dekor på framsidan.
Bänkinredningen flyttades och ändrades vid samma tillfälle så att en mittgång drogs fram genom bänkkvarteren.

Då Duvbo anlades fanns ingen elektricitet framdragen till området.Villorna och kyrkan belystes av fotogenlampor.De är numera ersatta av moderna elarmaturer i vitmålad plåt, vilka smälter förvånansvärt väl in i miljön.

Före restaurering

 

Efter restaurering

 

Altarväggens glasmålningar.

Glasmålningarna i korgavelns fönster är typiska för kyrkans byggnadstid.

Motiven är till största delen ornamentala, men varje fönster har också en Gudssymbol.

Det runda rosettfönstret  (finns inte med på bilden)  föreställer Treenighetens allseende öga.

De två nedre fönstren återger
Gudslammet (till vänster) och
-den Helige Andens duva (till höger)

 

Målningar i kyrkan.

Vid 1955 års restaurering fick konstnären Erik Stenholm i uppdrag att förse valvet med nya målningar:

 

Herdarnas syn

Uppståndelsen

 

1963 kompletterade samma konstnär med ytterligare två grupper- denna gång på korväggarna.

 

Kristi dop

 

Den barmhärtige samariten

 

Duvbos kyrkosilver.

 

 

Eftersom kyrkan byggdes och utrustades för insamlade medel, var möjligheterna till kostsamma förvärv mycket begränsade.
Man fick nöja sig länge med dessa dessa vackra föremål, nattvardstyg av nysilver från Guldsmedsbolaget.

 

Kalk, patén, vinkanna och oblatask i gediget silver tillverkades år1948 av guldsmeden och ciselören Arnold Karlström.
Inköpet möjliggjordes av gemensamma anslag från föreningarna i församlingen.

Trohet, kärlek och lycka
– står det inristad i Duvbo kyrkans brudkrona.
Den är skänkt avDuvbo Husmodersförening år1950.

Om du är rättighetsinnehavare och har invändningar kontakta gärna oss via vår kontaktform.

 

 Källa:

 

Random Posts

LOAD MORE