1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Inga Röster Än)
Loading...

Lötsjö kapell.

Historia

Sundbybergs och Duvbo begravningsplatser sammanbands med varandra 1965 från att tidigare varit två, då Duvbo fram till 1949 hade varit en del av Spånga. Det numera kallade Lötsjökapellet, beläget på Duvbosidan av Ursviksvägen vid Lötsjöns nordvästra strand, invigdes 1925.  Kapellet renoverades och byggdes delvis om 1976-77, varvid kylrum för kistförvaring och hiss från bisättningsavdelningen upp till förrättningslokalen installerades. Vidare uppfördes en utbyggnad med visningsrum om anhöriga till en avliden vill se den bortgångne innan jordfästningen äger rum.

 

Naturskön begravningsplats

Bakom kapellet breder begravningsplatsen ut sig som en lugn och promenadvänlig park, kantad av olika typer av gravkvarter. I anslutning till kapellet ligger sedan 1974 Minneslunden med egen byggnad.

För dem som inte tillhör Svenska kyrkan bevakas rättigheterna inom begravningslagen av ett begravningsombud som är utsett av Länsstyrelssen. Information om hur ombudet kan nås lämnas av begravningsverksamheten eller via Länsstyrelsen.

Om du är rättighetsinnehavare och har invändningar kontakta gärna oss via vår kontaktform.

Källa:

Random Posts

LOAD MORE