1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Inga Röster Än)
Loading...

Premiär för Gemensamma familjerätten för Sundbyberg, Solna och Ekerö

Den 23 januari hade den nya Gemensamma familjerätten för Sundbyberg, Solna och Ekerö sammanträde. Från den 1 januari 2014 ingår Ekerö i den tidigare gemensamma familjerätten för Sundbyberg och Solna. Den gemensamma familjerätten erbjuder råd och stöd till familjer i familjerättsliga frågor.

Familjerättens uppgift är att med utgångspunkt i barnens behov ge föräldrar råd och stöd i familjerättsliga frågor.

Verksamheten arbetar med frågor som gäller faderskap, skilsmässa, samarbetssamtal, avtal och utredning om boende, vårdnad och umgänge samt adoption. Vid en skilsmässa kan familjerätten ge information om hur en ansökan går till.

Ordförande för den gemensamma familjerätten är Lars Rådén, Solna. Vice ordförandeskapet växlar vartannat år mellan Inger Lundberg, Sundbyberg och Staffan Strömbäck, Ekerö.

Den nya gemensamma familjerätten välkomnar Ekerös medborgare.

Källa: http://www.sundbyberg.se/om-sundbyberg/aktuellt-och-pa-gang/nyhetsarkiv/nyheter/2014-01-24-premiar-for-gemensamma-familjeratten-for-sundbyberg-solna-och-ekero.html

Random Posts

LOAD MORE